شبکه های کامپیوتری ۱

شبکه های کامپیوتری 1

نمیسال تحصیلی

معرفی و سرفصل‌ها

معرفی و اهداف درس

این درس به بررسی اصول طراحی پیاده سازی و کارآیی شبکه های کامپیوتری می‌پردازد. دانشجویان در این درس با معماری و سرویس‌های شبکه های کامپیوتری و مدل لایه‌ای آشنا می‌شوند. این درس با تأکید بر شبکه‌های اینترنت و مدل TCP/IP به بررسی پروتکل‌های لایه کاربرد، لايه حمل، لايه شبکه و لایه پیوند داده می‌پردازد.

فهرست مطالب درسی

1- مروری بر سرویس‌های شبکه‌های کامپیوتری (مثال‌هایی از سرویس‌های شبکه تعریف شبکه‌های کامپیوتری، تعریف سرویس و کیفیت سرویس دهی تعریف پروتکل)
2- شبکه اینترنت و اجزای تشکیل‌دهنده آن (تعریف اجزای شبکه های اینترنت (البه و هسته شبکه)، مدل Client-Server، شبکه‌های دسترسی و رسانه‌های فیزیکی، سوئچینگ بسته ای و سوئیچینگ مداری ، پارامترهای کیفیت سرویس در شبکه‌های سوییچینگ بسته‌ای
3- معماری لایه‌ای شبکه های کامپیوتری (مدل مرجع OSI، دید واحد به لایه ها، پروتکل ها و سرویس‌ها، مدل های سرویس اتصال‌گرا و سرویس بدون اتصال، قطعه‌سازی و بازسازی، مالتي‌پلكسينگ و دی مالتی پلکسینگ، مدلTCP/IP)
4- لايه کاربرد (اصول کاربردهای شبکه‌ای وب و پروتکل HTTP، انتقال فایل و پروتکل FTP، پست الکترونیکی و پروتکلSMTP، سرویس دایرکتوری در اینترنت و پروتکل DNS، کاربردهای نظیر به نظیر، برنامه نویسی سوکت با TCP، برنامه نویسی سوکت با UDP.
5- لايه حمل (معرفی سرویس‌های به حمل، سرويسي بدون اتصال لایه حمل و UDP، اصول انتقال مطمئن داده (پروتکل‌های کنترل خطای ARQ)، سرویس اتصال لایه حمل و TCP، اصول کنترل ازدحام، کنترل ازدحام در TCP)
6- لايه شبکه (معرفی وظایف لایه شبکه (مسیریابی و جلورانی)، شبکه‌های داده‌نگار و مدار مجازی، معماری مسیریاب، مديريت ترافیک در شبکه‌های سوئیچینگ بسته‌ای (مدیریت ترافیک در سطح بسته (مدیریت صيف و زمانبندي بسته‌ها)، مدیریت ترافیک در سطح جریان (کنترل ازدحام)، مدیریت ترافیک در سطح تجمیع جریان‌ها (مهندسی ترافیک))، پروتکل اینترنت (پروتکل‌های IPv4، IPv6، ICMP، ARP)، پروتکل‌های DHCP و Mobile IP، الگوریتم‌های مسیریابی (الگوریتم های بردار فاصله و وضعیت پیوند)، پروتکل‌های مسیریابی در اینترنت (تعریف AS و پروتکل های IGP و EGP و پروتکل RIP، پروتکل OSPF، پروتکل BGP)، مسیریابی چندبخشی و همه‌بخشی)
7- لايه پيوند داده و شبکه‌های محلی (معرفی لايه پیوند داده و سرویس‌های آن، کلیات روش های تشخیص و تصحیح خطا، كلیات روش‌های کنترل دسترسی به رسانه، کلیات شبکه های محلی Ethernetو Wireless LAN)

برنامه زمان‌بندی کلاس

جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سیزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهاردهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه شانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هجدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نوزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه بیستم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:

منابع درس

شبکه های کامپیوتری - جلد اول

نویسنده: اندرو تانن باوم

مترجم: علیرضا زارع پور، حسین پدرام، احسان ملکیان

ناشر: نص

Data Communications and Networking

نویسندگان: Behrouz A. Forouzan and DeAnza College

ناشر: McGraw-Hill Inc.

تاریخ‌های مهم

امتحان میان‌ترم
تاریخ امتحان:
ساعت امتحان:
مدت زمان:
سرفصل‌های امتحان:

دانلودها

فیلم‌های آموزشی