مدارهای الکترونیکی ۱

مدارهای الکترونیکی 1

نمیسال تحصیلی

معرفی و سرفصل‌ها

معرفی و اهداف درس

در این درس، دانشجویان با خواص اصلی مواد نیمه‌هادی، ناخالصی‌های نوع N و P، عملکرد یکسوسازی پیوند P-N، خاصیت تقویت‌کنندگی ترانزیستورهای دوقطبی و ترانزیستورهای اثرمیدان و biasing و مدل‌های DC و ac آن‌ها آشنا می‌شوند. سپس انواع مدارهای تقویت‌کننده یک‌طبقه و دوطبقه و تفاضلی MOS و مشخصه‌های ایستا و پویای یک مدار معکوس‌کننده CMOS دیجیتال بررسی می‌شوند.
دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند با اصول عملکرد و تحلیل مدارهای الکترونیکی و طراحی مدارهای الکترونیکی پایه ساده آشنا می‌شوند.

فهرست مطالب درسی

1- مقدمات علم الکترونیک، مواد نیمه‌هادی، الکترون و حفره، ماده N و P.
2- پیوند P-N.
3- فیزیک عملکرد دیود و ترانزیستورهای دوقطبی و معرفی فیزیک ترانزیستور MOS بر مبنای خازن MOS، ولتاژ Threshold و افزاره‌های PMOS و NMOS.
4- مدارهای دیود ساده.
5- مرور ایده‌آل op-amp و طراحی مدار با آن و مرور مدارهای تفاضلی.
6- معادلات ترانزیستورهای NMOS و PMOS و مدل‌های ac و DC.
7- مدارهای ساده تقویت‌کننده با تأکید بر ترانزیستورهای CMOS و بایاس آن‌ها و مرور سریع ساختارها برای ترانزیستورهای دوقطبی.
8- مدار تقویت‌کننده تفاضلی و تقویت‌کننده‌های چندطبقه MOS.
9- مدار معکوس‌کننده CMOS و تحلیل معکوس کننده و مشخصه‌های ایستا و پویای آن به‌عنوان گیت نوعی دیجیتال و طراحی گیت‌های ساده منطقی در منطق CMOS.
10- مقایسه مدل‌سازی در سطح سوییچ (مدل Verilog) و مدل‌سازی دقیق ترانزیستورهای MOS (مدل اسپایس) و ارتباط مدل‌ها با هم و مدل‌سازی Verilog زیرسیستم‌های ساده در سطوح رفتاری، گیت‌های منطقی و سوییچ.

برنامه زمان‌بندی کلاس

جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سیزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهاردهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه شانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هجدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نوزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه بیستم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:

منابع درس

مبانی الکترونیک جلد اول

نویسنده: دکتر سید علی میرعشقی

ناشر: شیخ بهایی

تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک (جلد اول)

نویسنده: مهندس تقی شفیعی

ناشر: شیخ بهایی

رهیافت حل مسأله در الکترونیک 1

نویسنده: محمود دیانی

ناشر: نص

تاریخ‌های مهم

امتحان میان‌ترم
تاریخ امتحان:
ساعت امتحان:
مدت زمان:
سرفصل‌های امتحان:

دانلودها

فیلم‌های آموزشی