برنامه‌نویسی کامپیوتر – آمار

برنامه‌نویسی کامپیوتر

نمیسال تحصیلی

معرفی و سرفصل‌ها

معرفی و اهداف درس

هدف از این درس، آشنایی مقدماتی با روش‌های برنامه‌نویسی، الگوریتم‌ها و زبان‌ برنامه‌نویسی MATLAB است. دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند بینش مناسبی درباره ساختار ورودی – خروجی، ارتباط با کاربر، ثبت و خواندن داده‌ها، متغیرها و دستورات کنترل روند برنامه، ماتریس‌ها و آرایه‌ها، حلقه‌‌ها، عبارت‌های شرطی، توابع و زیربرنامه‌ها، ترسیم داده های خروجی در قالب نمودارهای دوبعدی و سه‌بعدی، پیاده‌سازی فلوچارت و نیز شبیه‌سازی پدیده‌های فیزیکی در MATLAB خواهند داشت.

برنامه زمان‌بندی کلاس

جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: معرفی محیط نرم‌افزار MATLAB، آشنایی با تعریف ماتریس‌ها و بردارها، چگونگی آدرس‌دهی به عناصر ماتریس و چگونگی تغییر عناصر در یک ماتریس، عملیات ریاضی روی ماتریس‌ها.
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: دستورهای ورودی و خروجی در MATLAB.
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: دستورهای کنترل روند اجرای برنامه (1).
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: دستورهای کنترل روند اجرای برنامه (2).
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آشنایی با مفهوم تابع.
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آشنایی با جعبه‌ابزار محاسبات نمادین.
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: برنامه‌نویسی و حل چند مسأله با مطالبی که تا کنون بیان شده است.
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: برنامه‌نویسی و حل چند مسأله با مطالبی که تا کنون بیان شده است.
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: سری فوریه و تیلور
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: برازش منحنی (Data Fitting)
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: میان‌یابی
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: بهینه‌سازی در MATLAB.
جلسه سیزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: مسایل آماری.
جلسه چهاردهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: مسایل آماری.
جلسه پانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: مسایل آماری
جلسه شانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: حل معادلات دیفرانسیل
جلسه هفدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هجدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نوزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه بیستم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:

منابع درس

راهنمای کاربردی Matlab 7.11 R2010 b: همراه با آموزش مباحث پیشرفته ریاضیات دانشگاهی

نویسندگان: علی ابویی مهریزی، نیما جمشیدی، سیدرسول مولایی، رضا رضائی، مایا جمشیدی

ناشر: عابد، مهرگان قلم

برنامه نویسی MATLAB برای مهندسان

نویسنده: استفان جی. چاپمن

مترجمان: بهزاد عبدی، محمود کشاورزمهر

ناشر: نوپردازان

تاریخ‌های مهم

امتحان پایان‌ترم
تاریخ امتحان:
ساعت امتحان:
محل برگزاری:
مدت زمان:
سرفصل‌های امتحان:

فیلم‌های آموزشی