زبان تخصصی کامپیوتر و IT

زبان تخصصی - گروه کامپیوتر و IT

نمیسال تحصیلی

معرفی و سرفصل‌ها

معرفی و اهداف درس

هدف از این درس، ایجاد مهارت در خواندن روان و درک صحیح متون زبان انگلیسی در حوزه مهندسی کامپیوتر و فن‌آوری اطلاعات و نیز تا حدی درک سخنرانی‌های علمی در این حوزه است. این درس با تکیه بر تمرین‌های مستمر هفتگی در خواندن و نوشتن و نیز گوش دادن به سخنرانی‌های علمی به زبان انگلیسی سعی در ارتقا مهارت‌های دانشجو دارد.

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند بینش مناسبی در موارد زیر خواهند داشت:

1- توانایی خواندن صحیح و روان یک متن فنی مهندسی کامپیوتر با پیچیدگی متوسط.

2- درک نسبتاً خوب مفهوم متن همزمان با خواندن متن.

3- درک نسبی سخنرانی‌های فنی در حوزه مهندسی کامپیوتر.

4- توانایی نگارش متون ساده فنی با سرعت مناسب.

برنامه زمان‌بندی کلاس

جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه سیزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه چهاردهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه پانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه شانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هفدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه هجدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه نوزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه بیستم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب:
جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: معرفی درس و تدریس درس شماره صفر و شماره 33 از مرجع درسی.
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: تدریس درس‌های شماره 1 تا 3 و درس 34 از مرجع درسی.
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: تدریس درس‌های شماره 4 تا 6 و درس 35 از مرجع درسی.
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: تدریس درس‌های شماره 7 تا 9 و درس 36 از مرجع درسی.
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: تدریس درس‌های شماره 10 تا 12 و درس 37 از مرجع درسی.
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: تدریس درس‌های شماره 13 تا 15 و درس 38 از مرجع درسی.
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: تدریس درس‌های شماره 16 تا 18 و درس 39 از مرجع درسی.
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: تدریس درس‌های شماره 19 تا 21 و درس 40 از مرجع درسی.
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: تدریس درس‌های شماره 22 تا 24 و آشنایی با چگونگی تحلیل و تفسیر متنی نمودارهای دایره‌ای (Pie Charts)
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: تدریس درس‌های شماره 25 تا 27 و آشنایی با چگونگی تحلیل و تفسیر متنی نمودارهایی که الگویی را در زمان نشان می‌دهند.
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: تدریس درس‌های شماره 28 تا 30 و آشنایی با چگونگی تحلیل و تفسیر متنی برای جدول‌ها
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: تدریس درس‌های شماره 31 و 32 و آشنایی با چگونگی تحلیل و تفسیر متنی نمودارهایی که فرآیند یا نحوه عملکرد وسیله‌ای را نشان می‌دهند.
جلسه سیزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: معرفی Cover Letter و چگونگی نگارش آن.
جلسه چهاردهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آشنایی با چگونگی نگارش نامه‌های رسمی.
جلسه پانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: انشانویسی فنی و بررسی مزایا و معایب یک موضوع
جلسه شانزدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: انشانویسی فنی و چگونگی نگارش متن‌هایی که در آن‌ها میزان موافقت با یک موضوع بیان شده است.
جلسه هفدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: انشانویسی فنی و چگونگی نگارش متن‌هایی که در پاسخ به چند پرسش نوشته می‌شوند.

منابع درس

Professional English in Use (ICT)

نویسندگان: Santiago Remacha Esteras, Elena Marco Fabre

ناشر: Cambridge

مکانی که می‌توانید این کتاب را تهیه کنید: شیراز، خیابان ملاصدرا، ساختمان آناهیتا، کنابفروشی زبان‌های خارجی مدرن - تلفن: 36473864-071

Infotech English for Computer Users

نویسنده: Santiago Remacha Esteras

ناشر: Cambridge

مکانی که می‌توانید این کتاب را تهیه کنید: شیراز، خیابان ملاصدرا، ساختمان آناهیتا، کنابفروشی زبان‌های خارجی مدرن - تلفن: 36473864-071

Oxford English for Information Technology

نویسندگان: Eric H. Glendinning, John McEwan

ناشر: Oxford

مکانی که می‌توانید این کتاب را تهیه کنید: شیراز، خیابان ملاصدرا، ساختمان آناهیتا، کنابفروشی زبان‌های خارجی مدرن - تلفن: 36473864-071

تاریخ‌های مهم

امتحان میان‌ترم
تاریخ امتحان: 98/02/30
ساعت امتحان: 14:00
محل برگزاری: کلاس 211
مدت زمان: 40 دقیقه

فیلم‌های آموزشی