راه‌اندازی وب‌سایت

تکمیل محتوای صفحه ریاضیات مهندسی
آوریل 8, 2018

راه‌اندازی وب‌سایت

این وب‌سایت آموزشی توسط محمدعلی شفیعیان با هدف به اشتراک‌گذاری مطالب علمی و مباحث تدریس شده و نیز اطلاع‌رسانی در این خصوص، به وجود آمده است.