تاریخ، زمان و محل برگزاری امتحان میانترم درس ریاضی مهندسی

تکلیف شماره ۴ درس ریاضیات مهندسی
آوریل 17, 2018
ساعت‌ و تاریخ‌ کلاس‌های جبرانی
می 21, 2018

تاریخ، زمان و محل برگزاری امتحان میانترم درس ریاضی مهندسی

دانشجويان گرامي
با سلام
بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند که امتحان ميانترم درس رياضي مهندسي در تاريخ دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ در ساعت ۱۵:۳۰ و در محلي که هر هفته کلاس تشکيل مي‌شده است، برگزار خواهد شد. لطفاً در ساعت تعيين شده در محل مذکور حضور داشته باشيد.

نکات مهم درباره امتحان:
۱- استفاده از ماشين حساب در اين امتحان مجاز نمي‌باشد.
۲- از به‌همراه داشتن موبايل در امتحان خودداري نماييد. در صورت به‌همراه داشتن موبايل، بايد در طول امتحان آن را خاموش نموده يا آن را در حالت پرواز قرار دهيد و در جيب يا کيف خود قرار دهيد. استفاده از موبايل تحت هر عنواني در طول امتحان ممنوع است حتي به عنوان ساعت. در صورت نياز به تنظيم نمودن زمان، از ساعت مچي استفاده کنيد.
۳- استفاده و به‌همراه داشتن ساعت‌هاي هوشنمد در طول امتحان ممنوع است.
۴- هيچ گونه يادداشتي با خود به همراه نداشته باشيد.
۵- در زمان تعيين شده در محل امتحان حضور داشته باشيد. به افرادي که پس از شروع امتحان، در محل حاضر مي‌شوند وقتي اضافه بر مدت زمان تعيين شده، داده نمي‌شود.
۶- به دليل پيوستگي مطالب، مباحث امتحان ميان‌ترم در امتحان پايان‌ترم حذف نخواهند شد.

با آروزي موفقيت