آزمایشگاه معماری کامپیوتر

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

نمیسال تحصیلی

معرفی و سرفصل‌ها

معرفی و اهداف درس

اهداف این درس، آشنایی عملی دانشجویان با مفاهیم ارائه‌شده در درس معماری کامپیوتر مانند طراحی مدارهای دیجیتال، نحوه تحلیل و اشکال‌زدایی آن‌ها، طراحی بخش‌های منطقی و حسابی یک پردازنده، طراحی واحدهای حافظه، ورودی/خروجی و مسیر داده و کنترل در یک پردازنده نوعی می‌باشد.

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند بینش مناسبی در مورد آشنایی با نحوه طراحی بخش‌های متفاوت یک پردازنده نوعی و واحدهای جانبی آن خواهند داشت.

در این درس از نرم‌افزار ISIS Proteus برای شبیه‌سازی و تحلیل مدارها استفاده می‌شود.

برنامه زمان‌بندی کلاس

جلسه اول
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آشنایی با نرم‌افزار شبیه‌ساز ISIS Proteus،نحوه کار با تراشه‌های منطقی و نحوه اتصال آن‌ها بر روی بُرد.
جلسه دوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 1
عنوان آزمایش: بررسی عملکرد واحد ریاضی و واحد کنترل
جلسه سوم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 2
عنوان آزمایش: پیاده‌سازی یک طبقه از واحد ALU و واحد کنترل در یک کامپیوتر دیجیتال
جلسه چهارم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 3
عنوان آزمایش: آشنایی بیشتر با IC، 74181
جلسه پنجم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 4
عنوان آزمایش: بررسی عملکرد ثبات پرچم و آشنایی بیشتر با واحد ALU چهار بیتی
جلسه ششم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 5
عنوان آزمایش: بررسی بافر گذرگاه داده
جلسه هفتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 6
عنوان آزمایش: بررسی و پیاده‌سازی یک سلول از حافظه SRAM
جلسه هشتم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 7
عنوان آزمایش: بررسی یک IC حافظه SRAM
جلسه نهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 8
عنوان آزمایش: دیکدر آدرس
جلسه دهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 9
عنوان آزمایش: انتقال داده و آشنایی با نحوه عملکرد شیفت‌رجیسترها
جلسه یازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: آزمایش شماره 10
عنوان آزمایش: انتقال ثبات و پیاده‌سازی واحد حساب و منطق
جلسه دوازدهم
مدت‌زمان کلاس: یک ساعت و 30 دقیقه
سرفصل مطالب: رفع اشکال
جلسه سیزدهم
برگزاری امتحان پایان‌ترم

منابع درس

دستور کار آزمایشگاه معماری کامپیوتر

گردآوری: محمدعلی شفیعیان

دانشگاه جهرم

شرح کتاب: در این فایل برخی از مباحث مطرح‌شده در درس معماری کامپیوتر در قالب آزمایش، گنجانده شده است. در تدوین این دستور کار سعی شده است که مطالب مهم درس، پوشش داده شود.

دریافت دستور کار آزمایشگاه معماری کامپیوتر

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

نویسندگان: طیبه فیضی، علی معماری

ناشر: همسایه‌ی آفتاب، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نیشابور)

شرح کتاب: این کتاب حاوی مجموعه‌ای از کلیه آزمایشات انجام‌شده در آزمایشگاه‌های مدارمنطقی و معماری کامپیوترمی‌باشد که عناوین این آزمایش‌ها مطابق با سرفصل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری دردو رشته مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق می‌باشد. این کتاب ثمره چندین سال تدریس در آزمایشگاه‌های مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر توسط نویسندگان آن می‌باشد.

تاریخ‌های مهم

امتحان پایان‌ترم
تاریخ: دوشنبه 99/10/15
ساعت: 12:00
مدت زمان امتحان: 2 ساعت
محل برگزاری: اتوماسیون کلاسهای مجازی
شیوه برگزاری: تشریحی
مشاهده شیوه نامه برگزاری آزمون

فیلم‌های آموزشی